Webdesign

Een goede website is voor velen het eerste visitekaartje van u of uw bedrijf.
Deze zelfde website is vaak ook een bron die informatie in de meest breede zin des woords algemeen toegangkelijk maakt, de informatievoorziening sneller en gemakkelijker laat verlopen dan de vaak gebruikelijke en de reeds toegepaste manieren en bovenal diverse bedrijfsprocessen efficienter kan laten verlopen.

NetCompany werkt volgens het "design op maat" principe, zo ook bij het creeren van uw website, juist om het bovenstaande zo goed als mogelijk te implementeren.

Wij ontwerpen naar uw wens en smaak maar kunnen ook naar eigen inzicht een voorbeeld van een website geven, een geheel passend bij het karakter van uw bedrijf; dit uiteraard in overleg met u en onze specialisten op dit gebied.

Het volledige traject van ontwerp tot en met implementatie kan door ons worden verzorgd. Dit houdt in dat het ontwerpen van uw site niet als eindstation wordt gezien maar slechts een deel is van het geheel, een geheel dus met kop en staart. Dit wil concreet zeggen dat het aanvragen van de benodigde domeinnaam, het bieden van serverruimte, uw site op het internet plaatsen en tevens het aanmelden bij de diverse zoekmachines hierin kan worden meegenomen.

Zonder u dus onnodig te vermoeien met allerhande technische verhalen, kunt u stellen dat er werkelijk veel mogelijk is, van een eenvoudige internetsite tot en met een zware interactieve site, al dan niet gecombineerd met database toepassingen.

Om u een visueler idee te geven kunt u in ons portofolio kijken.